Càpsules Vespertines

Les Càpsules Vespertines neixen amb la voluntat de fer créixer l’esperit crític del veïnat de Sarrià (i, eventualment, d’altres barris de Barcelona) a través de la cultura. Cosines germanes dels Cafès Literaris, les Càpsules estan pensades amb una lògica de cicle trimestral: durant tres mesos tractarem un tema de forma transversal a través de l’art i la cultura.

Amb el suport de diferents disciplines artístiques i culturals (cinema, música, teatre, arts plàstiques i escèniques…) i de tres ponents provinents cadascun/a d’alguna d’aquestes, ens aproparem a una mateixa temàtica des de tres angles diferents. Tres sessions d’una hora i mitja de durada el segon dijous de cada mes.

La proposta de les Càpsules pivota sobre dues intencions: la primera, apropar la cultura a aquells habitants de Sarrià que no han sabut trobar la manera amb la qual connectar-hi; baixar la cultura d’un pedestal on massa sovint els mateixos acadèmics l’hi volen situar. Per tal d’aconseguir-ho, les temàtiques proposades seran suggerents, d’actualitat, amb voluntat transformadora.

La segona intenció és la de generar un espai de trobada on tant els consumidors culturals més habituals com els més esporàdics puguin debatre sobre aquests temes, despertant la consciència crítica i coneixent (i qui sap si integrant) noves perspectives d’anàlisi social.

Sense voler incórrer en l’excés teòric d’un tema, buscarem entendre’l mitjançant la comprensió de representacions artístiques i la posada en comú de les diverses perspectives que tant el ponent com gent del públic vulguin compartir; transcendir l’anècdota i submergir-nos, sense por i de forma dinàmica, en la seva complexitat. Fer entendre l’art i la cultura a través de les idees; fer entendre les idees a través de la seva representació artística i cultural.